Debata szkolna w ramach I edycji projektu NBP „Złota szkoła”

W dniu 26.04.2021 w związku z  projektem  NBP „Złota szkoła”, poprzez aplikację Teams,  odbyła się szkolna debata pod hasłem – Czy warto oszczędzać?

 W debacie brali udział uczniowie klas: 1 Tad, 2 Te, 2Pe , 2Pgt i 3 Teb, łącznie 108 uczniów i 3 nauczycieli CKZiU w Strzelcach Opolskich.

Uczestnicy debaty podzielili się na dwa przeciwstawne obozy.

Jedni prezentowali argumenty za oszczędzaniem, a drudzy, bardziej sceptyczni i ostrożni, wskazywali na negatywne aspekty działań inwestycyjnych.

Podstawową zaletą oszczędzania i inwestowania,  według zwolenników pomnażania pieniędzy, jest stwierdzenie, że pieniądze muszą generować zyski, gromadzone w przysłowiowej „skarpecie” tracą na wartości,  nie przynoszą zysku, zagraża im inflacja, a w przypadku włamania, można stracić wszystko.

Przeciwnicy inwestowania wskazywali natomiast, że pieniądze, które są w naszych rękach, są zawsze do dyspozycji, nie ma ryzyka ich utraty poprzez nietrafione inwestycje, można  je przeznaczyć na dobra konsumpcyjne w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Uczniowie, którzy popierali działania inwestycyjne nawet w niewielkim zakresie,  wskazali bezpieczne, w ich ocenie,  instrumenty finansowe, które zawsze  przynoszą zyski: konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, obligacje skarbowe, bony skarbowe, a nawet inwestycje w złoto. Według nich inwestowanie,

nawet w młodym wieku,  przynosi wiele korzyści. Pozwala także na zgromadzenie kapitału na większe wydatki np. studia, kursy dokształcające, korepetycje, wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Inwestowanie uczy gospodarowania pieniędzmi, co na pewno przyda się w przyszłej pracy zawodowej i w dorosłym życiu.

Przeprowadzona w trakcie debaty sonda wykazała, że zdecydowana większość uczestników  opowiedziała się za opcją inwestowania.  Młodzież wskazała jako najlepsze instrumenty inwestycyjne: konta oszczędnościowe, lokaty, a nawet akcje. Uczniowie stwierdzili, że  inwestowanie w siebie to także  bardzo dobry  rodzaj inwestycji.

Debata była ciekawym doświadczeniem dla uczniów CKZiU. Młodzież mogła  spierać się na argumenty, wyrażać swoje opinie, a także uczyć się wystąpień publicznych z zachowaniem zasad kultury wypowiedzi. W trakcie debaty młodzież uczyła się  również  tolerancji oraz szacunku dla uczestników o innych poglądach na kwestię oszczędzania i inwestowania pieniędzy.

 

Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim uczestnikom za aktywny udział w debacie oraz właściwe  zachowanie.

Cała debata została uwieczniona na filmiku, który znajduje się w plikach aplikacji Teams w zespole Projektu „Złota Szkoła”.  Dodatkowo drużyna zajmująca się przygotowaniem materiałów do debaty nagrała swój autorski filmik promujący projekt NBP, który zostanie udostępniony na szkolnym Facebooku.

Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz spotkamy się na tego typu forum dyskusyjnym jak debata  szkolna. 

Materiały do debaty przygotowali uczniowie:

Kamil Kała  2 Te

Agata Pietruszka 2 Te

Wiktoria Pancherz 2 Te

Oliwia Gawlik 2 Te

Oliwia Mateja  2 Te

Aleksandra Donat 2 Pe

Moderatorem debaty była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych CKZiU w Strzelcach Opolskich Joanna Drabik. W przygotowaniu i opracowaniu debaty brała  również udział  pani Maria Kowolik.

 

Dostępność cyfrowa