Z Erasmusem + na Maltę

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, w ramach programu Erasmus plus, odbywali czterotygodniową praktykę  zawodową na Malcie, w okresie  od 2 – 27 października br. Głównym celem projektu, w jakim uczestniczyła młodzież,  jest zwiększanie  potencjału uczniów szkoły na rynku pracy,   poprzez lepsze przygotowanie ich do wykonywania zawodu,  w którym się kształcą

Czytaj dalej

Dostępność cyfrowa