Wspieramy Ukrainę

W dniach 7 -8 marzec 2022 w CKZiU w Strzelcach Opolskich została zorganizowana akcja charytatywna. Celem było zebranie środków opatrunkowych, lekarstw oraz innych materiałów medycznych dla szpitali na Ukrainie.

Akcja spotkała się z bardzo dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczniów . Młodzież chętnie przygotowała duże ilości ciast, kanapek oraz innych przysmaków, które zostały sprzedane w szkole na długiej przerwie. Zebrano pokaźną kwotę, za którą zostały zakupione środki opatrunkowe, igły, strzykawki, płyny infuzyjne, środki przeciwbólowe w tabletkach oraz zastrzykach itp.

Równolegle trwała zbiórka materiałów opatrunkowych.

Zakupione oraz zebrane środki zostały przekazane straży pożarnej w Winnicy na Ukrainie, gdzie znajduje się centrum humanitarne. Całość opuściła kraj w niedzielę 13.03.2022.

Dostępność cyfrowa