Technikum

Tylko w CKZiU 14 zawodów!!!

Technik programista
Nowość!!!
Technik spawalnictwa
Nowość!!!
Technik elektryk
klasa wojskowa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
bloger kulinarny
Technik mechatronik
Technik ekonomista
klasa policyjno – prawna
Technik logistyk
klasa penitencjarna
Technik organizacji turystyki
Technik hotelarstwa z odnową biologiczną i kosmetologią
Technik spedytor
Techniki informatyczne w spedycji”
– NOWE OTWARCIE 2.0
Technik rachunkowości
klasa celno – skarbowa
Technik mechanik
klasa strażacka
Technik pojazdów samochodowych
kształcenie dualne
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Dostępność cyfrowa