Rada Rodziców CKZiU

Skład Rady Rodziców:

Marian Marek – przewodniczący
Magdalena Friedrich – zastępca przewodniczącego
Ewelina Kasperczyk – zastępca przewodniczącego
Beata Mrochen – skarbnik
Beata Smiatek – komisarz rewizyjny
Marta Muc- Żminkowska – komisarz rewizyjny

Nr telefonu Przewodniczącego Pana Mariana Marek : 791048285

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
 19 1020 3668 0000 5402 0545 2869 PKO BP SA

Dostępność cyfrowa