Kody do serwisu z wynikami matury

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego, mogą odbierać loginy i hasła do serwisu z wynikam,i w sekretariacie szkoły od 4 maja 2021r.

Dostępność cyfrowa