Branżowa Szkoła 2 stopnia

Technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec

Jeśli w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022 w zawodzie fryzjer, kucharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, elektryk, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. Zajęcia prowadzone będą w formie zaocznej.

Więcej informacji znajdziesz na facebooku

Dostępność cyfrowa