Plakat naszej uczennicy doceniony w konkursie

Weronika Kocur z trzeciej klasy ucząca się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajęła 2. miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Szczepienie przeciw COVID-19 – tylko mój wybór?”.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu i przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Tematem konkursu było zilustrowanie w formie plakatu celów szczepienia przeciw Covid-19, z uwzględnieniem działań profilaktycznych. Weronika wykonała plakat techniką komputerową. Jury oceniając prace kierowało się następującymi kryteriami: wartość merytoryczna i artystyczna pracy, spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, oryginalność podejścia do tematu i wartość techniczna pracy.

 Grzegorz Łukasik

Dostępność cyfrowa