Światowy Dzień Wody

Światowy dzień Wody obchodzony jest 22 marca, w tym roku odbywał się pod hasłem: Oszczędzanie wody to za mało. Organizacja przygotowała mnóstwo materiałów edukacyjnych i zachęcała, aby nie ograniczać jego obchodów tylko do tego dnia, ale wydłużyć akcję, na co najmniej kilka dni.

Chętni mogli posłuchać podkastów, wziąć udział, w webinarium Czy w Afryce naprawdę nie ma wody? oraz w bezpłatnym kursie mailingowym „7 dni dla wody i klimatu”. Osoby, które zapisały się na kurs od 22 do 28 marca otrzymywały na maila informacje na temat globalnych wyzwań wodnych. Mogły odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:, Dlaczego odejście od węgla to także kwestia zasobów wodnych? Dlaczego zakręcanie kranu nie pomoże Afryce? Co w kwestii wody robi Polska Akcja Humanitarna?

Dodatkowo broszury tematyczne oraz publikacja Studnia dla Południa, posłużyły do przygotowania na geografii w klasach I Tcr, I Tlb,  I Tpc oraz  I Tts  lekcji o tematyce wodnej.  Zajęcia miały uświadomić młodzieży, że woda nie jest wykorzystywana tylko do picia, czy mycia, ale wszystko, co nas otacza zostało wytworzone z użyciem wody. Wirtualna woda lub ślad wodny to ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania danego produktu. Projekcja animacji „Oszczędzanie wody to za mało” w prosty i krótki sposób podsumowała istotne zagadnienia poruszane podczas zajęć.

Dostępność cyfrowa