Spotkania z Policjantem

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach lekcji wychowawczych odbyły się spotkania z Policją dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

W spotkaniach prowadzonych przez Panią sierżant sztabowy Marię Popandę uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zajęcia były prowadzone w formie telekonferencji za pomocą aplikacji Teams.

Dostępność cyfrowa