Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiredzy o św. Maksymilianie

Pomimo panującej pandemii i różnego rodzaju obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych,  uczniowie naszej szkoły przystąpili do poznawania zagadnień związanych z Olimpiadą Wiedzy o św. Maksymilianie.

Celami nadrzędnymi , tej Olimpiady są

 – przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;

– odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych postaw na wzór Świętego;

 – wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii;

– zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną; – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów; – współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Już w grudniu grupa 8 uczniów przystąpiła do wykonania testu przesłanego przez Organizatorów, jego celem było wyłonienie laureatów, którzy będą nas prezentować w ramach etapu II tzw. diecezjalnego.  Etap diecezjalny to dalsze chwile zmagań i pracy nad obowiązującą literaturą, którą w tym roku jest:  Biografia Ojca  Maksymiliana Marii Kolbe autorstwa o. Albert Wojtczak OFMConv „; oraz Ewangelia według św. Marka.  W połowie marca otrzymaliśmy informację, że nasze uczennice: WIKTORA  MURLOWSKA, OLIVIA KAPITZA z klasy 2 Tl oraz AGNIESZKA POLOCZEK z klasy 3 Teb   zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego,  a tym  samym  będą reprezentować nie tylko szkołę ale także i diecezję w dniu 15.04.2021 na etapie ogólnopolskim.

 

GRATULUJEMY   oraz ŻYCZYMY POWODZENIE W FINALE

Edyta Bem

Dostępność cyfrowa