Komunikat dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców

Lekcje odbywają się wg planu zamieszczonego w edzienniku. Nauczyciele będą przekazywać materiały w dniu, w którym mają lekcje. Jeden materiał dydaktyczny może obejmować więcej niż 1 jednostkę lekcyjną, co powinno być zaznaczone w tym materiale.

Na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej oraz szkolnym fb ogólne źródła i materiały, z których uczniowie mogą korzystać przy zdalnym nauczaniu. Natomiast źródła i materiały specyficzne dla przedmiotu będą przesyłane bezpośrednio do uczniów.

Informujemy, że nasi uczniowie mają możliwość kształcenia na odległość poprzez e-dziennik, platformę kształcenia na odległość komunikatory oraz korespondencję mailową. Na bieżąco wychowawcy, nauczyciele informują uczniów o możliwości kształcenia na odległość, jaką zapewnia szkoła. Monitorują czy uczniowie mają kontakt za pośrednictwem internetu i czy mogą korzystać ze zdalnego nauczania.

Drodzy uczniowie

Pracujcie systematycznie. Waszym obowiązkiem jest codzienne odbieranie przekazywanych wam materiałów dydaktycznych.

Pracujecie w domu – przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci.

Korzystając z sieci należy:

  – Tworzyć silne hasła
  –  Regularnie aktualizować oprogramowanie
 –  W przypadku zgubienia telefonu, zablokować go
 –  Dbać o bezpieczeństwo innych użytkowników
  – Przestrzegać zasad netykiety

 

Drodzy rodzice

Zwracamy się z apelem do rodziców/opiekunów o umożliwienie dzieciom warunków do nauki w domu, dostępu do internetu, gdzie poprzez e-dziennik,  platformę kształcenia na odległość oraz inne komunikatory uczniowie otrzymują materiały do samodzielnej nauki.

Apelujemy również o motywowanie uczniów do nauki poprzez systematyczność, określenie celu nauki i korzyści z niej płynących, organizację pracy, samodzielność pracy, podkreślanie mocnych stron swojego dziecka.

Przypominajcie swoim dzieciom o bezpieczeństwie w sieci i podstawowych zasadach netykiety.

 

Dostępność cyfrowa