Informacje o próbnej maturze

 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. 

               Egzamin będzie odbywał się od 2 do 8 kwietnia br.

          Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (www.oke.wroc.pl)  w poniższych terminach:

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia

(czwartek)

język polski (poziom podstawowy = PP)

 język polski (poziom rozszerzony = PR)  fizyka (PR)

3 kwietnia

(piątek)

matematyka (PP)

matematyka (PR)

język łaciński (PR)

historia sztuki (PR)

6 kwietnia

(poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia

(wtorek)

biologia (PR)

wos (PR)

geografia (PR)

informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

chemia (PR)

 

historia (PR)

 

 

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w jednej z poniższych form, np.

– w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

– na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje drukarką;

– na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli  emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną w formie ustalonej przez nauczyciela (emailem, spotkania online itp.).  Informacja o sposobie zwrotu pracy maturalnej będzie przekazana przez edziennik przez nauczyciela.

 Jeżeli  uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, prosimy o zgłoszenie  tego faktu w sekretariacie szkoły.

 

Drodzy maturzyści!

. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla  Was – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie.  Próbny egzamin maturalny daje Wam kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz na. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które już opanowaliście  w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Z egzaminu nie będą wystawiane oceny cząstkowe.

Dostępność cyfrowa