Komunikat dla rodziców uczniów klas bsI

Zgodnie z Oświadczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Listem Opolskiego Kuratora Oświaty zaleca się pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W Komunikacie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości znajduje się m.in. informacja:  Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu. Oznacza to, że pracodawca nie może zobowiązać uczniów do 5 –dniowego tygodnia pracy.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

List Opolskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Pracodawców uczniów młodocianych pracowników województwa opolskiego

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

 

 

 

Dostępność cyfrowa