Komunikat dla rodziców

Zwracamy się z apelem do rodziców/opiekunów o zwrócenie bacznej uwagi czy ich dzieci realizują zalecenia czasowego odosobnienia w domu i unikania skupisk ludzkich. Poprzez dostępne kanały komunikacji przekazujemy systematycznie uczniom materiały do samodzielnej nauki

Dostępność cyfrowa