Informacja dla uczniów

Uczniowie klas 4 Tlt, 2 Teb, 1 Tca, 1 Pgt, 1Pe, 3 Tca zadania z języka polskiego są przesłane za pośrednictwem edziennika

Uczniowie klas 3 Tse, 1 Te, 1 Pam – informacje są przesłane za pośrednictwem edziennika

Dostępność cyfrowa