Konkurs Wiedzy o Policji

Dnia 5 grudnia 2019 reprezentacja CKZiU w składzie Julia Leszczuk, Monika Zug, Dominka Ogaza i Martyna Prusko z klasy policyjnej 2 Teb pod opieką wychowawcy mgr Magdaleny Biernat i nauczyciela przedmiotu edukacja policyjna – nadkom. Dariusza  Mazurka,

wzięła udział w „Konkursie Wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego” przeprowadzonym w ramach obchodów 100. Rocznicy Policji Państwowej przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Do udziału w zgłosiły się 44 szkoły z województwa opolskiego. Konkurs odbył się w auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej i miał formę testu wiedzy. Pytania dotyczyły między innymi takich zagadnień jak: Ustawa o Policji, historia Policji oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydata do służby.

Zwycięzcom konkursu nagrody wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wraz z Rektorem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. Tomaszem Halskim oraz przedstawicielem Opolskiego Kuratora Oświaty Panią Moniką Pawlicką. Naszej reprezentacji nie udało się wygrać, ale sam udział w konkursie pomógł im poszerzyć wiedzę o Policji i zmobilizował do walki o lepsze miejsca w konkursie w przyszłym roku.

Na miejscu obecni byli też kontrterroryści, policjanci prewencji oraz laboratorium kryminalistycznego, którzy prezentowali zadania i obowiązki, które na co dzień realizują. Uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie.

Dostępność cyfrowa