Różne Oblicza Ubóstwa

Z okazji obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich zorganizowała w czwartek 05.12.2019r. XV Mini Konferencję Wolontariatu. Tegoroczną edycję nazwano „Różne Oblicza Ubóstwa”. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pan Józefa Kampa – zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich,                p. Marzenna Staroszczyk dyrektor GZOJ w Strzelcach Opolskich, ksiądz Józef Krawiec z mieszkańcami „Barki” oraz delegacje z zaprzyjaźnionych szkół i placówek wspierających potrzebujących. Reprezentanci naszej szkoły, Aneta Jelito oraz Emilia Ludwig z klasy 2 Tg oraz p. Anna Mainka, mieli przyjemność uczestniczyć w tym zaszczytnym wydarzeniu. Podczas spotkania prelegenci skierowali wiele ciepłych słów do wszystkich wolontariuszy. Na koniec spotkania młodzież i opiekunowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą dotyczącą pracy z potrzebującymi, ponieważ organizatorzy zaprosili wszystkich do warsztatu. Trzeba było podać wskazówki dotyczące zachowania w stosunku do ludzi ubogich.

Konferencja dostarczyła wielu wzruszeń, ponieważ obecni na Sali podopieczni DPS czy Środowiskowego Domu Samopomocy osobiście dziękowali za okazywane im wsparcie, pomoc                         i odwiedziny.

Bardzo serdecznie dziękujemy zaangażowanym w pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom CKZiU. Za okazane wsparcie, za poświęcony czas oraz za życzliwość kierowaną w stronę bardziej potrzebujących.

 

Anna Mainka

Dostępność cyfrowa