Kolejna „Czerwona Wstążeczka” za nami

W dniu 28.11.2019r., w naszej szkole, zorganizowano akcję pod nazwą „Czerwona Wstążeczka”. Jest to coroczna okazja do wsparcia Centrum Administracyjnego Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, ale też symboliczne uczczenie Światowego

Dnia Aids przypadającego na dzień 1 grudnia. Jak zawsze, nasza młodzież wykazała się wielkim sercem i empatią, z chęcią wspierając naszą inicjatywę. Głównym organizatorem od początku jest p. Anna Mainka (pomysłodawca akcji), którą wspiera od lat p. Anna Dalibóg. Pomysł może być realizowany dzięki uczniom, którzy zajmują się przygotowaniem i przeprowadzeniem „Czerwonej Wstążeczki”. W tym roku były to uczennice klasy 2 Tg: Barbara Klyszcz i Anna Pinkawa.

Dziękujemy serdecznie dziewczynom oraz tym osobom, które dorzuciły się do puszki. Dzięki Wam, udało się zebrać 420,27 zł. Z tej sumy 200 złotych przeznaczono na leczenie Mateusza Prokszy, ucznia naszej szkoły, a za resztę zakupione zostaną prezenty dla wychowanków Domu Dziecka w Gliwicach.  

Anna Mainka i Anna Dalibóg

Dostępność cyfrowa