Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Cyklicznie w  CKZiU Strzelce Opolskie w każdy piątek w godzinach popołudniowych  realizowane są warsztaty w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim!.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadzą lektorzy będący specjalistami w dziedzinie będącej tematem warsztatów. W warsztatach uczestniczą uczniowie klas 3 i 4 technikum o profilu mundurowym. Opiekunem grupy z ramienia szkoły jest Wiesław Kędzierski.

Dostępność cyfrowa