Lekcje w Kronospanie

Kolejny już raz grupa patronacka klasy 4 w zawodzie technik mechatronik odbyła zajęcia na terenie zakładu w Strzelcach Opolskich. Tym razem w laboratorium zapoznawali się ze sposobami oraz metodami kontroli jakości dotyczącymi wytwarzanych produktów.

Na zajęciach uczniowie mogli zaobserwować miedzy innymi statyczną próbę zginania i rozciągania, o których mogli dowiedzieć się na lekcjach technologii. Możliwość zobaczenia „na żywo” takich prób z pewnością wpłynie na utrwalenie materiału poznanego na zajęciach w szkole. Dodatkowo dowiedzieli się również, jakie znaczenie w procesie zarządzania jakością ISO ma właśnie kontrola jakości w nowoczesnym zakładzie. Na zakończenie dowiedzieli się, jak wielkie znaczenie ma kontrola jakości na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo użytkowe produktów.

Dostępność cyfrowa