Nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Już od 8 marca 2019r bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZELCACH OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3
tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl, www.ckziu-strzelce.pl
MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik.

Czas trwania: 683 godziny w systemie zaocznym – 1 rok i 9 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość. Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności. Nauczymy obsługiwać, nadzorować i utrzymywać w należytym stanie technicznym nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki skrawaniem. Można pracować  we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników.
Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.

KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe

Zapisy w sekretariacie szkoły

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Dostępność cyfrowa