Nowy KKZ: AU65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Już od 8 marca 2019r bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZELCACH OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3
tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl, www.ckziu-strzelce.pl
AU65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie technik rachunkowości

Czas trwania: 540 godziny w systemie zaocznym – 11 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość
Ukończenie tego kursu umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy

Uczestnik kursu nauczy się:
•    dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
•    sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
•    sporządzać sprawozdania finansowe,
•    przeprowadzać analizę finansową,
•    dokumentować i rozliczać wynagrodzenia,
•    rozliczać podatki i inne daniny publiczne,
•    użytkować profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe.

Po ukończeniu kursu pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych.

KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe
Zapisy w sekretariacie szkoły
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Dostępność cyfrowa