Dalsze plany na przyszłość

23 stycznia 2019r.odbyła się Giełda Regionalna w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy” w ramach poddziałania 9.2.1 RPO WO 2014-2020  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu zorganizowane przez  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji.
Na tym spotkaniu uczestniczyło 51 szkół zawodowych województwa opolskiego. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Halina Kajstura oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego Zbigniew Wróbel. Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie działań już dokonanych oraz przedstawienie dalszych planów na przyszłość , m.in. w zakresie planowanego wyposażenia infrastrukturalnego szkół  oraz aplikacji projektowej do rejestracji uczniów na staże i praktyki.
Uczestnikami projektu są uczniowie ,nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi oraz  instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Obecnie 48 uczniów z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło staże w zakładach pracy a mianowicie: Raben Logistics Polska Opole, Restauracja Bawarska Jemielnica, DSO sp. z o.o. Strzelce Opolskie, Tru-Flex sp. z o.o. Zimna Wódka, Expertprint.pl Chróścina Opolska, IFA Powertrain Polska sp.z o.o. Zimna Wódka, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kadłub, ABM Logistic sp. Z o.o. Strzelce Op, Adamietz sp.z o.o Strzelce Op, PHU Transkom Jaryszów, Transannaberg Wiesiollek Strzelce Op., PORJOT Izbicko, Zakład karny nr 1, Coroplast, Hotel Piano Opole, Hotel Mercure, Hotel Festival Opole.
Ponadto podczas spotkania został przekazany sprzęt komputerowy przeznaczony dla celów dydaktycznych dla Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Dostępność cyfrowa