Awanse w klasach mundurowych

W dniu 18 lutego 2019 miała miejsce uroczystość nadania wyższych stopni kadetom klas mundurowych (penitencjarnej, wojskowej oraz strażackiej) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
To już tradycja szkoły, że dwa razy w roku szkolnym zgodnie z Regulaminem Klas Mundurowych na wniosek Kolegium Stopni Mundurowych kadeci uzyskują wyższe stopnie. Warunkiem ich uzyskania jest osiągnięcie odpowiedniej średniej ocen, brak ocen niedostatecznych w klasyfikacji semestralnej oraz co najmniej dobra ocena zachowania.
Stopnie chorążego otrzymało 5 uczniów, starszego sierżanta 1 uczeń, sierżanta otrzymało 11 uczniów, stopnie kadetów sztabowych 5 uczniów,, stopnie starszego kadeta uczniów, oraz kadeta otrzymało 5 uczniów. Uroczysta oprawa zgodna z ceremoniałem wojskowym była niezwykłym przeżyciem dla kadetów, bo wiązała się z nałożeniem nowych pochewek na pagony.
Częścią szkolenia kadetów jest nauka pływania, która dzięki finansowemu wsparciu władz Starostwa Strzeleckiego odbywa się w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”. Po zakończeniu kursu uczniowie mogą uzyskać kartę pływacką. W czasie uroczystości kadeci otrzymali je z rąk Wicestarosty Strzeleckiego Waldemara Gaidy.
W uroczystości brali udział również dyrektor Zakładu Karnego nr 1: płk Andrzej Tesarewicz, zastępca ppłk Andrzej Dąbrowski, oraz przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej: z-ca komendanta mł.bryg Paweł Poliwoda oraz prowadzący zajęcia w CKZiU bryg. Piotr Zdziechowski.

Dostępność cyfrowa