Technik mechanik – klasa strażacka

Technik mechanik jest zawodem bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku – zwłaszcza osoby potrafiące obsługiwać maszyny CNC. Wybierając naukę w tym zawodzie będziesz uczył się użytkowania obrabiarek skrawających. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki itp. Ale także obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Będziesz potrafił programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także na komputerach wykorzystując oprogramowanie typu CAM.

Drugą część nauki będzie poświęcona organizacji i nadzorowaniu procesów produkcji maszyn i urządzeń. Kwalifikację tą charakteryzują umiejętności z zakresu konstruowania i wytwarzania części maszyn oraz całych zespołów. Zdobędziesz umiejętności obliczania konstrukcji mechanicznych. Tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD oraz dokumentacji technologicznej.

Warsztaty CKZiU w Strzelcach Opolskich wyposażone są w park maszynowy pozwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik mechanik.

Okolice Strzelec Opolskich obfitują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego. Z wieloma z pośród nich szkoła współpracuje. Uczniowie
w tych zakładach odbywają praktyki zawodowe ale także mogą starać się o stypendium wypłacane comiesięcznie przez te zakłady.

Dodatkową ofertą dla klasy technik mechanik jest nauka w klasie strażackiej, w której odbywają się następujace  zajęcia:

– musztra wojskowa
– edukacja pożarnicza
– ratownictwo medyczne
– sprzęt i technika pożarnicza.

Dostępność cyfrowa