Zespół ds. zapewnienia dostępności

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan Marek Kołodziej, tel. 77 461 26 75 w.31, e-mail: kadry@ckziu-strzelce.pl. Do celów organizacji zapewnienia dostępności został powołany zespół ds. zapewnienia dostępności.

Czytaj dalej

Dostępność cyfrowa