Pokój cichej obsługi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapewnia „pokój cichej obsługi”, który może być wykorzystany dla osób słabosłyszących, z autyzmem oraz osób które czują się niekomfortowo w obecności innych.

Dostępność cyfrowa