Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Biblioteka szkolona Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W  ramach realizacji projektu zostały zaplanowane i podjęte działania rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez:
– przeprowadzenie ankiety czytelniczej, dzięki której uczniowie mogli się wypowiedzieć jakie nowości czytelnicze chcieliby znaleźć w bibliotece szkolnej,
 -stworzenie listy ( w oparciu o wyniki ankiety)  pozycji czytelniczych, które zostaną zakupione  do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
– przedstawienie listy książek do zaopiniowania Radzie Rodziców oraz Samorządowi uczniowskiemu,
-spotkanie z rodzicami, na którym zostanie przybliżona tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży
-nawiązanie współpracy z PBW w Opolu oraz Biblioteką Powiatową Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,
-zaplanowanie spotkań autorskich min. z panem Dawidem Imiełowskim,
-realizację projektu edukacyjnego „Książka na każdą porę roku”,
-realizację wydarzeń czytelniczych: Zagadki w ciemnościach; Moje książkowe wyzwanie; Tropiciele książek; Szyfrowanie na mózgu; Książki naj!- bingo; Quiz czytelniczy, Turniej Poznajemy- Cytujemy- Filmujemy, Quiz o Harrym Potterze z wystawą.

Osoby realizujące:
Wioleta Mrowczyk
Agnieszka Filipczak
Justyna Osiewak

Dostępność cyfrowa