Uwaga rodzice kandydatów do klasy I

W przypadku braku możliwości wykonania badań lekarskich do dnia 30 lipca 2021r. rodzice(prawni opiekunowie)  zobowiązani są do złożenia oświadczenia zobowiązującego się do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie do 24 września 2021r.

Oświadczenie należy złożyć do 30 lipca 2021 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres sekretariat@ckziu-strzelce.pl

Wzór oświadczenia

Dostępność cyfrowa