CKZIU z tytułem „Złotej Szkoły NBP”

W okresie od lutego do końca kwietnia 2021 uczniowie i nauczyciele CKZiU  realizowali zadania wynikające z I edycji  programu NBP „Złota Szkoła” pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

W ramach realizacji programu szkoła musiała stworzyć drużynę tzw. Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która miała składać się z co najmniej 2 nauczycieli  i co najmniej 5 uczniów realizujących zadania wynikające z projektu. Drużyna musiała zdobyć  niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracować  pomysły na ich realizację i przeprowadzić zadania programu. Zadania mogły być przeprowadzone w szkole lub  w formie online. Materiały dotyczące realizacji zadań programowych       i  opisy zrealizowanych zadań  były umieszczane na specjalnej platformie konkursowej w terminie do 30 kwietnia.

Realizacja programu w czasie nauki zdalnej nie była łatwa, zwłaszcza, że zadania konkursowe obejmowały  lekcję z ekonomią, spotkania z ekspertami z dziedziny finansów osobistych, a także przeprowadzenie debaty szkolnej na temat dotyczący  zagadnień programowych.  Najtrudniejszym zagadnieniem było pozyskanie ekspertów, którzy w sposób zrozumiały i rzetelny przybliżyliby uczniom praktyczną wiedzę z zakresu inwestowania, oszczędzania, zabezpieczania swoich pieniędzy, aby w przyszłości mogli oni samodzielnie poradzić sobie w świecie finansów osobistych.

Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali kilka spotkań z ekspertami, m.in. z Banku ING, Banku Pocztowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, w których uczestniczyło jednocześnie po kilka klas technikum o różnym kierunku kształcenia.

W ramach realizacji programu przygotowane zostały prezentacje multimedialne, opracowane scenariusze lekcji oraz ankiety badające zdanie uczestników na temat będący przedmiotem dyskusji podczas debaty szkolnej.

Wykorzystanie narzędzi IT,  w postaci chociażby aplikacji Teams,  pozwoliły na bardzo duże zaangażowanie uczniów w zmagania konkursowe, zarówno z  drużyny ambasadorów, jak i całej społeczności szkolnej. Łącznie we wszystkich spotkaniach z ekspertami wzięło udział 328 uczniów szkoły, natomiast w samej debacie szkolnej udział wzięło 108 uczniów.

 

W celu udokumentowania realizacji zadań konkursowych na stronie szkoły oraz na  szkolnym Facebooku umieszczone zostały dwa  artykuły, a uczennice z Drużyny Ambasadorów nagrały filmik          o realizacji projektu oraz o pozyskanych dzięki niemu umiejętnościach i kompetencjach ekonomicznych.

Komisja programu NBP „Złota Szkoła”, przydzielająca nagrody i tytuły,  oceniała: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców, jakość i atrakcyjność realizacji, przydatność w praktyce oraz zasięg  i poziom zaangażowania odbiorców.

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegało  się ponad 400 szkół z całej Polski, z czego 284 szkoły tytuł ten uzyskały. Nasza szkoła była w gronie tych szkół,  które zdobyły najwyższą punktacją za zrealizowane zadania i uzyskała upragniony tytuł „Złotej Szkoły” 2020/2021. Potwierdzeniem uzyskania tytułu Złotej Szkoły NBP jest certyfikat ze znakiem NBP, który może być umieszczany na stronie szkoły, Instagramie i innych kanałach społecznościowych.

Projekt „Złota Szkoła” był, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli,  bardzo ciekawym doświadczeniem, dał bowiem uczniom możliwość wykazania się   zaangażowaniem w projekt,  w zmagania konkursowe, pozwolił na edukację w zakresie  wypowiedzi na forum klasy i szkoły,  dał cenną  lekcję opracowania materiałów szkoleniowych, a także umożliwił kształcenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.

Szczególne podziękowania za osiągnięcie tytułu należą się uczniom z Drużyny Ambasadorów: Kamilowi Kale, Agacie Pietruszce, Wiktorii Pancherz, Oliwii Gawlik , Oliwii Mateja z klasy 2 Te,  Aleksandrze Donat z klasy 2 Pe, Nicoli Piontek i Agnieszce Poloczek z klasy 3Teb, a także Martynie Ludwig z klasy 3 fw3 oraz pani dyrektor Halinie Kajsturze, wicedyrektor Adrianie Kraik i pani Marii Kowolik,  nauczycielce chemii i podstaw przedsiębiorczości, które wspierały uczniów i szkolnego koordynatora w realizacji programu.

Cieszymy się  z osiągniętego przez naszą szkołę sukcesu. Jesteśmy jedną z pierwszych  Złotych Szkół NBP w Polsce! Zachęcamy inne szkoły do udziału w kolejnej edycji program i uzyskania tytułu Złotej Szkoły NBP. 

 

                                                                                                                      Szkolny koordynator programu

                                                                                                                      Joanna Drabik

Dostępność cyfrowa