Aktywny powrót uczniów do szkoły

Uczniowie CKZiU po powrocie do szkoły aktywnie uczestniczą w zajęciach wf. Swoją energię rozładowują nie tylko na boisku ale także w formie spacerów z kijami trekkingowymi, które zostały specjalnie dla nich zakupione przez szkołę.

Dyscyplina nordic  walking omawiana teoretycznie podczas nauki zdalnej ma teraz zastosowanie praktyczne.

Dostępność cyfrowa