„Techniki informatyczne w spedycji” – NOWE OTWARCIE 2.0

2.06.2021 został podpisany list intencyjny pomiędzy Starostwem Strzeleckim, firmą Transannaberg spółka z o.o. a CKZiU. Współpraca będzie dotyczyć wprowadzenia innowacji w zawodzie technik spedytor: „Techniki informatyczne w spedycji” – NOWE OTWARCIE 2.0.

Uczniowie pod okiem doświadczonych pracowników Transannaberg będą poznawać tajniki przygotowania i realizacji przewozu ładunków ponadgabarytowych, najbardziej zaangażowani uczniowie będą mogli brać udział w praktycznej realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie poznają program CAD-CAM oraz specyficzne oprogramowanie zawodowe, a na zakończenie edukacji dla najlepszych Powiat Strzelecki ufunduje kurs operatora wózków widłowych.

Zapraszamy do nauki w CKZiU!!!

Dostępność cyfrowa