Ogólnopolski sukces–ma najlepszy pomysł na lekcję!

Praca Grzegorza Łukasika, nauczyciela CKZiU w Strzelcach Opolskich okazała się najlepsza w konkursie pod nazwą „Normalizacja i Ja”.

Grzegorz Łukasik zajął 1. miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i Ja” zorganizowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. Zadaniem konkursowym było napisanie scenariusza lekcji z obudową metodyczną nt. „Znaczenie norm w rozwoju Przemysłu 4.0”. Konkurs był skierowany do nauczycieli szkół ponadpodstawowych różnych typów, a celem było upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Prace były ocenianie przez Komisję Konkursową w składzie: Zygmunt Niechoda
(PKN–Przewodniczący), Grażyna Gregorczyk (ekspert niezależny–Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Donata Andrzejczak (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Bogdan Kruszakin (ekspert niezależny–Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Barbara Płotczyk (Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej), Ewa Zielińska (Zastępca Prezesa PKN), Rafał Brzeziński (PKN), Paweł Górski (PKN–Sekretarz) oraz Magdalena Mrozkowiak (Ośrodek Rozwoju Edukacji). Komisja Konkursowa oceniła prace zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen: poprawność merytoryczna i metodyczna, precyzja i spójność wypowiedzi, poprawność językowa i ogólny odbiór pracy.

Nauczyciel porusza problemy normalizacji w takich technologiach Przemysłu 4.0 jak: blockchain, cyfrowe bliźniaki, produkcja przyrostowa, sztuczna inteligencja, autonomiczne
roboty, czy rozszerzona rzeczywistość. Autor scenariusza zwraca uwagę uczniów na nowe technologie, które uławiają nam życie, ale jednocześnie je komplikują. Pokazuje wcześniej nieistniejące problemy prawne i techniczne. Wskazuje obszary Przemysłu 4.0, w których normy są opracowywane oraz te sektory, które powinny być uregulowane prawnie, aby przedsiębiorstwa chętniej korzystały z nowych technologii. Zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy
na temat normalizacji w przemyśle przyszłości.

Nagrodzona praca została opublikowana na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i będzie promowana w mediach społecznościowych.

Konkurs był rozgrywany pod patronatem m. in.: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, portalu edukacyjnego Perspektywy.pl oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w W-wie.

Gratulujemy!!!

Dostępność cyfrowa