Laboratorium dla elektryków

W dniu 28 maja odbyły się zajęcia laboratoryjne dla elektryków w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzone przez Mariana Misior  , organizowane w ramach projektu RZPWE Opole: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy.

W warsztatach  brali uczniowie z klasy 1Trb .  Podczas warsztatów uczniowie pracowali w dwóch grupach i mieli możliwość zapoznanie się z pojęciami ; zjawisko fotoelektryczne , termoogniwo , ogniwo Peltiera , elektroliza, elektrolizery PEM, ogniwa paliwowe PEM  Następnie musieli narysować schematy obwodu elektrycznego i wykonać montaż elementów zgodnie z schematem.

Podczas zajęć uczniowie nabyli umiejętności samodzielnej pracy i poznali zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie.

Dostępność cyfrowa