Międzynarodowe projekty w CKZiU!

Miło nam poinformować, że nauczycielka naszej szkoły Anna Grzesińska z sukcesem ukończyła udział w projekcie „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pt. „CKZiU Europejską szkołą”.

W ramach projektu nauczyciela wzięła udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego „ Technology Enhanced Learning”. Kurs obywał się na Malcie w miejscowości St. Julian i trwał od 2 o 14 marca 2020.

Myślą przewodnią kursu oraz jego punktem ciężkości było poznanie środowiska internetowego, zasobów sieciowych oraz wirtualnych narzędzi przydatnych do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela. Była to możliwość poznania wielu narzędzi internetowych, programów, anglojęzycznych platform edukacyjnych a także możliwości technicznych oferowanych na rynku.

Po powrocie do kraju i wybuchu pandemii COVID 19 wiedza zdobyta na kursie wykorzystana została w okresie nauczania zdalnego. Poznane narzędzia oraz metody nauczania podniosły zdecydowanie jakość kształcenia w CKZiU i przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego uczniów placówki na koniec roku szkolnego 2019/2020.

Czas spędzony na Malcie to nie tylko możliwość nauki języka angielskiego, ale także okres oddychania nowym krajem, jego kulturą, historią, kuchnią. To także możliwość poznania nauczycieli z wielu krajów europejskich, wymiany doświadczeń a także zdobywanie wiedzy o systemach edukacyjnych państw europejskich.

Program europejski PO WER to po pierwsze wymierna korzyść dla placówki edukacyjnej, ogromne wzmocnienie kompetencji dydaktycznych uczestniczącego w nim nauczyciela a także wymierna korzyść dla uczniów. Miejmy nadzieję, że po pandemii koronawirusa program zostanie wznowiony i kolejna grupa nauczycieli będzie mogła skorzystać z programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER.

 

Pani Anna Grzesińska w czasie zajęć na kursie

Dostępność cyfrowa