Żegluga z klasą – wodowskazem przyszłości

Hasło „Żegluga z klasą – wodowskazem przyszłości” było mottem dnia edukacyjno – informacyjnego odbywającego się w ramach II Kongresu Żeglugi Śródlądowej.

17 września 2019 r młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich spotkała się z osobami związanymi z żeglugą śródlądową:
– panem Tomaszem Koconiem – przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
– panią Aleksandrą Głowacz – Dyrektorem Delegatury w Kędzierzynie – Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
– panem Dawidem Dunajem – młodszym inspektorem nadzoru nad żeglugą, kapitanem żeglugi śródlądowej kl. B z Delegatury w Kędzierzynie – Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ,
– panem Andrzejem Jaskiem – stermotorzystą Delegatury w Kędzierzynie – Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Młodzież mogła zapoznać się bliżej z tematem żeglugi śródlądowej w Polsce. Pan Dawid Dunaj opowiedział, jaką ścieżkę zawodową należy przejść, aby zostać kapitanem. W żegludze zatrudnienie mogą znaleźć nie tylko osoby z wykształceniem kierunkowym, ale również mechanicy, elektrycy czy mechatronicy. Być może spotkanie to będzie inspiracją, aby w przyszłości szukać zatrudnienia w żegludze śródlądowej.

Dostępność cyfrowa