Nowy sprzęt do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej

W ramach projektu RZPWE Opole: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy został dostarczony specjalistyczny sprzęt do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Dostępność cyfrowa