Geografia jest ciekawa

Innowacja pedagogiczna „Geografia jest ciekawa”, realizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, jest odpowiedzią na potrzebę powiązania treści teoretycznych geografii z obserwacją zjawisk i procesów w terenie.

Innowacja wprowadza zmiany w zakresie dotychczas realizowanej oferty edukacyjnej i organizacji zajęć geografii w zakresie rozszerzonym w technikum. Program nauczania geografii zakłada realizację zajęć terenowych, ale w ramach innowacji ustalony został kanon miejsc, które uczniowie mają odwiedzić. Poznanie regionalnych obiektów umożliwia zrozumienie omawianych zjawisk i procesów geograficznych. Jednocześnie ukazane zostają walory regionalne oraz interesujące miejsca, które są egzemplifikacją omawianych procesów.

Uczniowie klasy 4 technikum, którzy wybrali geografię w zakresie rozszerzonym,  w ramach innowacji uczestniczyli w dniu 21.03.2019  w wyciecze dydaktycznej do Parku Krajobrazowego Góra św. Anny, gdzie poznali historię i budowę geologiczną najbliższego regionu na tle zjawisk dotyczących ziem polskich. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” to jedno z niewielu miejsc na mapie Polski, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze, można zobaczyć jedne z najładniejszych i dobrze zachowanych profili środkowego wapienia muszlowego z liczną dobrze zachowaną fauną oraz ślady wulkanizmu w kamieniołomie nefelinitów. Trwające niegdyś procesy geologiczne były bardzo złożone, dzięki czemu w skałach, możemy obserwować przejawy metamorfizmu kontaktowego, deformacje, uskoki, zapadliska, formy krasowe.

Po prelekcji, w siedzibie Parku Krajobrazowego dotyczącej fenologicznych pór roku, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności wiosny, uczniowie wyruszyli w teren, aby uwiecznić na fotografiach pierwsze oznaki wiosny. Wycieczkę zakończyła wizyta w Bazylice św. Anny.

Zamiast wagarów pierwszy dzień wiosny upłynął młodzieży na poszerzaniu wiedzy o najbliższym regionie, bo przecież geografia jest ciekawa.

 

Mirosława Stańczak

Eligiusz Stańczak

Dostępność cyfrowa