TELEFONY ZAUFANIA

POMARAŃCZOWA LINIA – pomaga rodzicom, których dzieci piją – 0-800 14 00 08

Narkotyki –Narkomania – 0-801 19 99 90

Poradnia zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Opolu ul. Wodociągowa 41 – 455-52 75

Policyjny Telefon Zaufania – 0-800 12 01 48

Dostępność cyfrowa