Ważne dla 14-latków!

Informacja dla rodziców uczniów urodzonych w roku 2008, kandydujących do klasy 1 branżowej szkoły I stopnia CKZiU w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z Kodeksem Pracy uczeń który ukończył szkołę podstawową, ale nie ma 15 lat i nie ukończy 15 lat do 31.12.2022, może być zatrudniony jako młodociany pracownik pod warunkiem:

1) wyrażenia zgody przez prawnych opiekunów
2) po uzyskaniu pozytywnej opinii przez poradnie pedagogiczno-psychologiczną.

Dlatego też należy:

1) uzyskać opinię dyrektora szkoły podstawowej w sprawie przyjęcia 14-latka do branżowej szkoły I stopnia,
2) złożyć wniosek wg załączonego wzoru oraz opinię ze szkoły podstawowej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich (tel. 77 461 3026, mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl, adres: Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie)
3) skontaktować się z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, w sprawie pomocy przy poszukiwaniu miejsca zajęć praktycznych dla kandydata (tel. 77 461 2701 w.32, mail: sekretariat_ws@ckziu-strzelce.pl, adres: Powstańców Sl.3, 47-100 Strzelce Opolskie) lub samodzielnie skontaktować się z wybranym zakładem pracy,
4) złożyć wniosek o przyjęcie elektronicznie od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022,
5) dostarczyć do sekretariatu szkoły wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu elektronicznego oraz zaświadczenie pracodawcy o przyjęcie kandydata na zajęcia praktyczne (wzór do pobrania w sekretariacie lub na stronie: https://www.ckziu-strzelce.pl/kontakt: Zaświadczenie dla kandydatów do branżowej szkoły w zakresie miejsca zajęć praktycznych (zał)-ws,
6) 
szczegółowe informacje i instrukcje o postępowaniu rekrutacyjnym będą umieszczane na fb CKZiU.

Dostępność cyfrowa