Sukces Szymona i Łukasza w „Nukleo”

Fundacja Forum Atomowe, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprosiły uczniów do udziału w drugiej edycji konkursu.

Uczniowie CKZiU, Łukasz Ploch, Antoni Paliwoda z 3 Pam, Patryk Kusz z 1 Ta i Szymon Neznal z 4 Ta skorzystali z tego zaproszenia i zakwalifikowali się do II etapu konkursu. 13 listopada 2021 r. zostały ogłoszone wyniki po drugim etapie i prace Szymona Neznala oraz Łukasza Plocha otrzymały wyróżnienie w tej edycji konkursu!!! 4 grudnia 2021 odbył się finał konkursu wyłaniający laureatów.

Od 2008 roku Fundacja Forum Atomowe prowadzi edukację polskiego społeczeństwa w dziedzinie fizyki i nauk pokrewnych, ale przede wszystkim pokojowego wykorzystania energii jądrowej i promieniotwórczości. Zachęca również młodzież do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie i do udziału w konkursach ogólnopolskich. Konkurs Nukleo składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy konkursu polegał na rozwiązaniu testu online składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. 300 pierwszych uczestników, którzy zdobyli minimum 10 punktów automatycznie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. W tej edycji konkursu do etapu drugiego zakwalifikowało się około 60 osób.

Etap drugi polegał na rozwiązaniu dwóch lub trzech wybranych przez siebie zadań z treścią oraz  zadania problemowego. 20 osób z największą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do finału.

Finał polegał na opracowaniu wybranego przez finalistę jednego z czterech tematów problemowych poświęconych energii jądrowej i promieniotwórczości, przygotowaniu prezentacji, którą uczestnik zaprezentował podczas sesji finałowej przeprowadzonej online, zdalnie.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, a w szczególności Szymonowi i Łukaszowi gratuluję uzyskanych wyników i składam serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie się i udział w konkursie. Zachęcam wszystkich do poszerzenia swojej wiedzy na temat energii jądrowej. Więcej informacji o konkursie oraz energii jądrowej można znaleźć np. na stronie: https://forumatomowe.org/.

 Katarzyna Uchańska-Łukasik

Kilka faktów o energii jądrowej na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: https://forumatomowe.org/

– Energia jądrowa jest źródłem energii elektrycznej już w ponad 30 krajach świata, napędza okręty podwodne, a nawet zasila łaziki marsjańskie.
– Tylko w energetyce jądrowej koszty gospodarki odpadami oraz rozbiórki elektrowni wliczone są w koszty wytwarzania energii.w
– Elektrownie jądrowe to stabilne źródła energii elektrycznej – pracują niezawodnie i ekonomicznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ponad 90% czasu w roku.
– Elektrownie jądrowe produkują czystą energię, nie emitują co2 i odgrywają kluczową rolę w walce na zmianami klimatu.
– Aby zasilić żarówkę o mocy 100 W przez 3 lata, 24 h na dobę wystarczy jedna pastylka uranowa o masie 7 g.
– Na świecie pracuje 440 reaktorów jądrowych, które pokrywają 13% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną.
– Energia jądrowa i promieniowanie jonizujące obecne są w naszym życiu codziennym. Mają zastosowanie w medycynie, przemyśle, rolnictwie i nauce.
– Wody pitnej brakuje w wielu częściach świata. Tylko reaktory jądrowe są w stanie dostarczyć dużą ilość konkurencyjnej cenowo energii potrzebnej do odsalania wody morskiej na dużą skalę.

Dostępność cyfrowa