Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: Martyna Czekała (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) oraz Monika Machnik (technik ekonomista) to tegoroczne Stypendystki Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!!!

Dostępność cyfrowa