III miejsce Agnieszki w Igrzyskach Ekonomicznych

Wręczenie nagród

W dniu 29.11.2021r. odbył się finał Igrzysk Ekonomicznych,  zorganizowanych już po raz siódmy przez Koło Naukowe Ekonomistów, działające na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Finał konkursu odbył się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu. Brało w nim udział 10 najlepszych uczniów szkół średnich z województwa opolskiego,  wyłonionych w I etapie konkursu, czyli uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów w teście online.

Etap szkolny Igrzysk Ekonomicznych miał miejsce 28 października, a wzięło w nim udział 76 uczniów z województwa opolskiego, w tym 28 uczniów CKZiU.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,  wyłanianie i nagradzanie uczniów wyróżniających się wiedzą ekonomiczną,  zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Finał Igrzysk miał bardzo ciekawą formułę,  składał się  bowiem z 3 części:

Pierwsza polegała na tym, że każdy finalista otrzymał po  3 pytania zamknięte. Aby przejść do kolejnej części uczestnik musiał  udzielić dwóch poprawnych odpowiedzi.  Druga część przypominała znany widzom tv teleturniej „1 z 10”. Uczestnicy sami wybierali  kto otrzyma następne pytanie. Tutaj również uczestnik odpadał w momencie udzielenia dwóch błędnych odpowiedzi. Pytania były zadawane do momentu,  aż w grze  pozostała tylko dwójka uczestników.

Ostatnią częścią była debata w stylu Oksfordzkim. Uczestnicy debaty  musieli dyskutować na trzy wybrane przez  tematy. Po przedstawieniu tematu, uczestnicy debaty losowali stronę, którą  musieli reprezentować  (propozycja lub opozycja). Czas wypowiedzi był ograniczony, dodatkowo jury mogło zdawać stronom pytania związane z przedmiotem dyskusji. O tym kto był lepszy zadecydowało ostatecznie jury, w którego skład wchodzili  pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Uczennica naszej szkoły z klasy 4 Teb, Agnieszka Poloczek,  dotarła do drugiej części rozgrywek finałowych i ostatecznie zajęła bardzo wysokie 3 miejsce otrzymując nagrodę o wartości 250 zł oraz drobne upominki od sponsorów konkursu.

Gratulujemy Agnieszce sukcesu i zachęcamy  wszystkich do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Dostępność cyfrowa