Kręcimy z Politechniką Opolską ; )

Dzięki uprzejmości i gotowości pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, nasi uczniowie mają niebywałą frajdę w uczestniczeniu w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach.

Już trzy razy odwiedziliśmy Wydział Mechaniczny. Wychowankowie klas 1Tl i 2Tl, czyli nasi młodzi logistycy mieli szansę posłuchać charyzmatycznego wykładu Pani profesor Anny Król o „Składowiskach bez przyszłości”. Mechatronicy z 3Ta ciekawostek o „Układach dyspersyjnych i procesach membranowych”.

Młodym spedytorom z klasy 1Tts przekazano niezwykłe informacje na temat „Transporterów – maszyn pomocnych ludziom”.

Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli kontynuować w taki sposób, naszą współpracę.

Dalsze wyjazdy są zaplanowane : )

Dostępność cyfrowa