Gra uliczna „Śladami serdecznie dobrego człowieka”

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca,
Sama się spala a innym przyświeca”

                 W dniach 7 i 8 .10.2021 na terenie naszego miasta rozegrana został gra uliczna, której celem było przybliżenie uczniom postaci bł. Edmunda Bojanowskiego i pracy Sióstr Służebniczek w naszym mieście.

W grze wzięły udział klasy drugie i trzecie technikum, konkretnie 3 lub 4 osobowe drużyny z tych klas. Uczniowie podążali śladami sióstr służebniczek, rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania, które dotyczyły zarówno wiedzy religijnej, znajomości Pisma Świętego, jak i życia bł. Edmunda Bojanowskiego, wkraczali także na płaszczyznę historyczną naszego miasta w której wielką rolę odgrywały siostry służebniczki. Każda z drużyn otrzymała teczkę z zadaniami i krzyżówkę, podsumowującą zdobywaną wiedzę. Drużyny otrzymały także wytyczne co do trasy, którą powinni przejść aby ukończyć bieg i odkryć nowe pokłady wiedzy tak religijnej jak i historycznej.

Pierwsze miejsce zdobywając 155 punktów zajęła drużyna z klasy 3 Prc, na drugim miejscu plasowali się uczniowie z klasy 2 Tad  (154 punkty), trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy 3 Pe zdobywając 146 punktów.

Wszystkim uczniom biorącym udział dziękujemy i gratulujemy wiedzy oraz umiejętności łączenia zdobywania wiedzy z zabawą. Nasze podziękowania kierujemy także dla Sióstr Służebniczek, które wspomogły nas materiałami, dobrym słowem oraz zaangażowały się realizując zadania naszej wspólnej drogi.

Edyta Bem, Aleksandra Piechaczek

 

 

 

 

Dostępność cyfrowa