Próbna ewakuacja w CKZiU

6 października 2021r. o godzinie 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Op. miała miejsce próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Ewakuowano 684 osoby z budynków szkoły i WS: 624 uczniów, 49 nauczycieli, 9 osób obsługi i administracji.

Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu próbnych ćwiczeń KP PSP i OSP ze Strzelec Op. oraz Panu Piotrowi Zdziechowskiemu.

Dostępność cyfrowa