Ślubowanie i awanse klas mundurowych

W dniu 22.09 po przerwie spowodowanej pandemią odbyło się uroczyste ślubowanie klas drugich  mundurowych wraz z awansami klas trzecich i czwartych.

Uczniowie klas drugich w zawodzie Technik logistyk – klasa penitencjarna, Technik rachunkowości – klasa celno – skarbowa, Technik ekonomista – klasa policyjno- prawna, Technik mechanik – klasa strażacka, oraz Technik elektryk – klasa wojskowa złożyli na ręce Pani Dyrektor ślubowanie ucznia klas mundurowych oraz otrzymali swoje pierwsze awanse na stopień kadeta.

W klasach III i IV uczniowie awansowali w stopniach starszego kadeta, kadeta sztabowego, sierżanta i sierżanta sztabowego.

Na uroczystości obecni byli Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida oraz naczelnik wydziału edukacji, kultury fizycznej i turystyki Ewa Pinkawa.

Klasy mundurowe CKZiU objęte są opieką odpowiednich służb mundurowych dlatego na uroczystości obecni byli również: nadkomisarz Jacek Zalejski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich, ppłk Andrzej Dąbrowski Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz brygadier mgr inż. Paweł Poliwoda zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Uczniowie klas mundurowych podczas nauki w szkole uczestniczą w dodatkowych zajęciach takich jak edukacja policyjna, logistyka służb więziennych, ratownictwo medyczne, musztra stąd tez obecność  nauczycieli przedmiotów mundurowych : nadkomisarza Dariusza Mazurek oraz porucznika Mariusza Rewerskiego.

Wszystkim uczniom klas mundurowych serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i awansów.

Dostępność cyfrowa