Szczepienia uczniów w wieku 12 -18 lat

Harmonogram szczepień po wakacjach

I tydzień wrześniapoinformowanie rodziców i uczniów o możliwości zaszczepienia uczniów w wieku 12-18 lat w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych

II tydzień września – zebranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienia dzieci

 

III tydzieńszczepienia od 13.09.2021r do 19.09.2021r.

 

Lp.

Zadanie

Data realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Zajęcia z wychowawcą dla uczniów

1.09.2021

Wychowawca klasy

2.

Spotkania z rodzicami – organizacja szczepień (według odrębnego harmonogramu)

2.09.2021

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klaas

3.

Zebranie od rodziców/opiekunów prawnych deklaracji i przekazanie do

R. Straszewskiej

do 9.09.2021

Wychowawcy klas

4.

Powiadomienie punktu szczepień o liczbie złożonych deklaracji

13.09.2021

R. Straszewska

5.

Przekazanie do wypełnienia rodzicom/opiekunom prawnym Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

 

10.09.2021

Wychowawcy klas

6.

Organizacja wyjścia do punktu szczepień (według oddzielnego harmonogramu)

14-17.09.2021

R. Straszewska

A. Kraik

 

 

Dostępność cyfrowa