Zapraszamy do LO dla Dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 Nauka trwa 4 lata (8 semestrów) i jest bezpłatna!

Wymagania wstępne:

  – Ukończone 18 lat
  –  Dowód osobisty
  – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum

Przyjęcia

   – Na semestr I – absolwenci ośmioklasowej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
   –  Na semestr III – absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia
   – Wyższe semestry – uczniowie innych szkół, którzy przerwali naukę w technikum lub liceum

Nauka odbywa się w systemie zaocznym (średnio dwa razy w miesiącu):

    Piątki od 15:00 do 19:50
    Soboty od 8:00 do 16:10

Dostępność cyfrowa